Firma CONTRACTOR Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Przez lata produkcji i dostaw betonu towarowego przyczyniła się do realizacji wielu kluczowych inwestycji w całej południowej Polsce.
CONTRACTOR Sp. z o.o. dysponuje dziewięcioma zakładami rozlokowanymi w Małopolsce i na Śląsku. Trzy z nich znajdują się w Krakowie, pozostałe zaś w Czernichowie, Dębnie, Tarnowie, Chrzanowie, Oświęcimiu, Tychach i Katowicach.

Oferta zakładów betonowych Contractor

BETON LEKKI

Lekki beton towarowy ma w stanie suchym gęstość niewiększą niż 2000 kg/m³.

 

Pianobeton

Pianobeton produkowany przez firmę Contractor jest płynną , lekką zaprawą opartą na bazie cementu portlandzkiego, piasku o odpowiednio dobranym uziarnieniu, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych spieniających, wytwarzających trwałą pianę.

Uzyskiwane parametry:

 

Wytrzymałość na ściskanie od 3 do 5 MPa

 

Porowatość 25-30%

 

Ciężar w stanie suchym ok. 1600kg/m³

 

Keramzytobeton

Produkowany w oparciu o następujące surowce

 

Cement

 

Piasek naturalny 0-2mm

 

Keramzyt o uziarnieniu 0-20mm

 

Domieszki chemiczne

 

Dodatki mineralne

 

Klasy betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003

 

LC 8/9 ; LC 12/13 ; LC 16/18 ; LC 20/22 ; LC 25/28

 

Gęstości w stanie suchym od 800 do 1600 kg/m³

 

Styrobeton

 

Charakteryzuje się ciężarem ‹ 1000 kg/m³, wypełniaczem jest styropian granulowany.