Firma CONTRACTOR Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Przez lata produkcji i dostaw betonu towarowego przyczyniła się do realizacji wielu kluczowych inwestycji w całej południowej Polsce.
CONTRACTOR Sp. z o.o. dysponuje dziewięcioma zakładami rozlokowanymi w Małopolsce i na Śląsku. Trzy z nich znajdują się w Krakowie, pozostałe zaś w Czernichowie, Dębnie, Tarnowie, Chrzanowie, Oświęcimiu, Tychach i Katowicach.

Produkcja betonu zwykłego i towarowego

Beton zwykły

Beton zwykły powstaje poprzez związanie i stwardnienie mieszanki betonowej składającej się z cementu, kruszywa, wody oraz 20 proc. dodatków i 5 proc. domieszek. Produkowany zgodnie z PN-88/B-06250, beton zwykły w betoniarniach Contractora posiada następujące właściwości:

 

Klasa wytrzymałości na ściskanie: od B7,5 do B50

 

Stopnie wodoszczelności : W2, W4

 

Stopnie mrozoodporności : F25, F50, F75

 

Konsystencje : półsucha, wilgotna K1, gęstoplastyczna K2, plastyczna K3, półciekła K4, ciekła K5

Natomiast beton zwykły produkowany zgodnie z PN-EN 206-1 odznacza się:

 

Klasą wytrzymałości na ściskanie : od C8/10 do C40/50

 

Klasą konsystencji według metody opadu stożka : S1,S2,S3,S4,S5

Każda partia produkowanego w naszych betoniarniach w Tarnowie, Krakowie oraz w innych miastach betonu towarowego poddawana jest badaniom laboratoryjnym, mającym na celu sprawdzenie ich jakości.