Firma CONTRACTOR Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Przez lata produkcji i dostaw betonu towarowego przyczyniła się do realizacji wielu kluczowych inwestycji w całej południowej Polsce.
CONTRACTOR Sp. z o.o. dysponuje dziewięcioma zakładami rozlokowanymi w Małopolsce i na Śląsku. Trzy z nich znajdują się w Krakowie, pozostałe zaś w Czernichowie, Dębnie, Tarnowie, Chrzanowie, Oświęcimiu, Tychach i Katowicach.

Oferta zakładów betonowych Contractor

MIESZANKI STABILIZACYJNE

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem

 

Produkowane w betoniarniach Contractor mieszanki stabilizacyjne spełniają wymagania PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem są to mieszaniny kruszyw o odpowiednim uziarnieniu z cementem i wodą.